16. juli 2012

Flytting

Trettende juli pakket vi sammen alt vi eide og flyttet til det glade østland. I forbindelse med at vi venter på at huset vårt skal bli ledig, har vi "landet" i Odalen og har tenkt å tilbringe noen uker her, før vi drar av gårde til neste stoppested.
På veien hit, så jeg mitt snitt å ta en del bilder gjennom bilvinduet, samt at jeg har sett fantastiske motiver i Odalen. At dette er et paradis, er jeg helt sikker på.


"Clouds"

"DeFence"

"Eggs"

"Fantastic"

"Green"

"Landscape"

"MirrorScape"

"Reflection"

"Romantic"

"ShineyRoof"

"TheFarm"

"TheForrest"